درباره ما

سایت رسمی آی کی دو آی کی کای آرای دوجو

سنسه رضا صمدی

سنسه رضا صمدی ازسال 1993 آي‌كي‌دو را زیر نظر مستقیم آرای شیهان رئیس فدراسیون آی کی‌دو در استان گونمای کشور ژاپن که از معدود شاگردان اصلی در قید حیات بنیانگذار آی‌کی‌دو استاد بزرگ موریهه وشیبا و از اعضای اصلی هومبو دوجو می‌باشد ، شروع كرد سنسه صمدي با پشتکار و سابقه ۲۳ سال تمرین آی‌کی‌دو و شرکت در کلاس اساتید مختلف بزرگ این رشته در هومبو دوجو و سایر باشگاه‌های ژاپن دارای دان ۵ آي‌كي‌دومی‌باشند

استاد صمدی

ایشان دارای مدرک مربیگری بین‌المللی آی‌کی‌دو از ژاپن با اجازه تدریس در تمام کشورهای جهان می‌باشند که به همین منظور سفرهای زیادی را چه به عنوان مدرس آی‌کی‌دو و چه به عنوان اوچی دشی به همراه دوشو موریترو وشیبا (ریاست فدراسیون جهانی آی کی دو) ، آرای شیهان و دیگر اساتید بزرگ این رشته به دور دنیا داشته است. استاد صمدی بعد از سالها ممارست و تمرین و یادگیری اصولی هنر رزمی آي‌كي‌دو بر آن شد تا تجارب ارزشمند خود را با هنرجویان و علاقمندان این هنر رزمی با همکاری و زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی در وطن خود به اشتراک بگذارد

آی کی دو آی کی کای آرای دوجو

آی‌کی‌دو روشی است برگرفته شده از فنون جنگاوری سنتی ژاپن. در ژاپن هنرهای رزمی سنتی که دست‌نخورده و بدون تغییر تا به امروز باقی مانده اند ، کوبودو نام دارند ولی آي‌كي‌دودر گروه کوبودو قرار نمی‌گیرد بنیانگذار آی‌کی‌دو استاد بزرگ، موریهه وشیبا در رشته های مختلف رزمی سنتی ژاپن مهارت داشت.وی با استفاده از برترین ویژگی‌های هنرهای رزمی سنتی ژاپن آی‌کی‌دو را به عنوان یک هنر رزمی نوین برای آینده پدید آورد، هنر رزمی نوین برای نسل امروز. ساختن و تعالی روح انسان رکن اصلی آی‌کی‌دو است ، استاد بزرگ موریهه وشیبا مي‌گويد " از ساختن ذهن و جسم خود باز نایستید ، سرشت و منش خود را تعالی بخشید که این اصل اول است در آی‌کی‌دو ارزشهای اخلاقی نظیر شجاعت ، ادب ، جوانمردی ، عدالت ، صداقت ، شرف ، فداکاری از جایگاه ویژه ای برخوردار است فنون ، حرکات و جا به جایی‌ها در آی‌کی‌دو همه بر گرفته شده از طبیعت هستند

Reza Samadi

هدف ایشان و سبک ایران آرای دوجو ، ارتقای سطح فنی هنرجویان و مربیان این رشته بوسیله آموزش فنون اصیل ، کامل و پیشرفته آي‌كي‌دو مطابق با استانداردهای این رشته در ژاپن می‌باشد. استاد صمدي آرزو دارد كه با اتحاد و همبستگی تمامي پیشکسوتان ، اساتید و هنرجویان گروه‌های مختلف علاقه‌مند و فعال در آی‌کی‌دوی ایران ، بتواند گامی در جهت شناخته شدن و به روز رساندن آی‌کی‌دوی ایران برداشته و پرچم سه رنگ کشور عزیزمان در مجامع بين المللي آي‌كي‌دو به اهتزاز در آید

سنسه رضا صمدی

سنسه رضا صمدی ازسال 1993 آي‌كي‌دورا زیر نظر مستقیم آرای شیهان رئیس فدراسیون آی کی‌دو در استان گونمای کشور ژاپن که از معدود شاگردان اصلی در قید حیات بنیانگذار آی‌کی‌دو استاد بزرگ موریهه وشیبا و از اعضای اصلی هومبو دوجو می‌باشد ، شروع كرد سنسه صمدي با پشتکار و سابقه ۲۳ سال تمرین آی‌کی‌دو و شرکت در کلاس اساتید مختلف بزرگ این رشته در هومبو دوجو و سایر باشگاه‌های ژاپن دارای دان ۵ آي‌كي‌دومی‌باشند

سنسه رضا صمدی

ایشان دارای مدرک مربیگری بین‌المللی آی‌کی‌دو از ژاپن با اجازه تدریس در تمام کشورهای جهان می‌باشند که به همین منظور سفرهای زیادی را چه به عنوان مدرس آی‌کی‌دو و چه به عنوان اوچی دشی به همراه دوشو موریترو وشیبا (ریاست فدراسیون جهانی آی کی دو) ، آرای شیهان و دیگر اساتید بزرگ این رشته به دور دنیا داشته است. استاد صمدی بعد از سالها ممارست و تمرین و یادگیری اصولی هنر رزمی آي‌كي‌دو بر آن شد تا تجارب ارزشمند خود را با هنرجویان و علاقمندان این هنر رزمی با همکاری و زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی در وطن خود به اشتراک بگذارد. هدف ایشان و سبک ایران آرای دوجو ، ارتقای سطح فنی هنرجویان و مربیان این رشته بوسیله آموزش فنون اصیل ، کامل و پیشرفته آي‌كي‌دو مطابق با استانداردهای این رشته در ژاپن می‌باشد استاد صمدي آرزو دارد كه با اتحاد و همبستگی تمامي پیشکسوتان ، اساتید و هنرجویان گروه‌های مختلف علاقه‌مند و فعال در آی‌کی‌دوی ایران ، بتواند گامی در جهت شناخته شدن و به روز رساندن آی‌کی‌دوی ایران برداشته و پرچم سه رنگ کشور عزیزمان در مجامع بين المللي آي‌كي‌دو به اهتزاز در آید

هدف ایشان و سبک ایران آرای دوجو

استاد صمدی بعد از سالها ممارست و تمرین و یادگیری اصولی هنر رزمی آي‌كي‌دو بر آن شد تا تجارب ارزشمند خود را با هنرجویان و علاقمندان این هنر رزمی با همکاری و زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی در وطن خود به اشتراک بگذارد.هم اکنون ایشان رئیس سبک ایران آي‌كي‌دوآرای دوجو در ایران و نماینده فدراسیون ورزش‌های رزمی ایران در فدراسیون جهانی آي‌كي‌دو می‌باشند. هدف ایشان و سبک ایران آرای دوجو ، ارتقای سطح فنی هنرجویان و مربیان این رشته بوسیله آموزش فنون اصیل ، کامل و پیشرفته آي‌كي‌دو مطابق با استانداردهای این رشته در ژاپن می‌باشد. استاد صمدي آرزو دارد كه با اتحاد و همبستگی تمامي پیشکسوتان ، اساتید و هنرجویان گروه‌های مختلف علاقه‌مند و فعال در آی‌کی‌دوی ایران ، بتواند گامی در جهت شناخته شدن و به روز رساندن آی‌کی‌دوی ایران برداشته و پرچم سه رنگ کشور عزیزمان در مجامع بين المللي آي‌كي‌دو به اهتزاز در آید

سنسه صمدي

سنسه صمدي با پشتکار و سابقه ۲۳ سال تمرین آی‌کی‌دو و شرکت در کلاس اساتید مختلف بزرگ این رشته در هومبو دوجو و سایر باشگاه‌های ژاپن دارای دان ۵ آي‌كي‌دومی‌باشند ایشان تنها مربی آی‌کی‌دوی ایرانی دارای مدرک مربیگری بین‌المللی آی‌کی‌دو از ژاپن با اجازه تدریس در تمام کشورهای جهان می‌باشند که به همین منظور سفرهای زیادی را چه به عنوان مدرس آی‌کی‌دو و چه به عنوان اوچی دشی به همراه دوشو موریترو وشیبا (ریاست فدراسیون جهانی آی کی دو) ، آرای شیهان و دیگر اساتید بزرگ این رشته به دور دنیا داشته است

آی کی دو در ایران

سنسه صمدي با پشتکار و سابقه ۲۳ سال تمرین آی‌کی‌دو و شرکت در کلاس اساتید مختلف بزرگ این رشته در هومبو دوجو و سایر باشگاه‌های ژاپن دارای دان ۵ آي‌كي‌دومی‌باشند ایشان تنها مربی آی‌کی‌دوی ایرانی دارای مدرک مربیگری بین‌المللی آی‌کی‌دو از ژاپن با اجازه تدریس در تمام کشورهای جهان می‌باشند که به همین منظور سفرهای زیادی را چه به عنوان مدرس آی‌کی‌دو و چه به عنوان اوچی دشی به همراه دوشو موریترو وشیبا (ریاست فدراسیون جهانی آی کی دو) ، آرای شیهان و دیگر اساتید بزرگ این رشته به دور دنیا داشته است

Aikido In Iran

آی‌کی‌دو روشی است برگرفته شده از فنون جنگاوری سنتی ژاپن. در ژاپن هنرهای رزمی سنتی که دست‌نخورده و بدون تغییر تا به امروز باقی مانده اند ، کوبودو نام دارند ولی آي‌كي‌دودر گروه کوبودو قرار نمی‌گیرد. بنیانگذار آی‌کی‌دو استاد بزرگ، موریهه وشیبا در رشته های مختلف رزمی سنتی ژاپن مهارت داشت.وی با استفاده از برترین ویژگی‌های هنرهای رزمی سنتی ژاپن آی‌کی‌دو را به عنوان یک هنر رزمی نوین برای آینده پدید آورد، هنر رزمی نوین برای نسل امروز

ایران آی کی دو آی کی کای آرای دو جو

سنسه رضا صمدی ازسال 1993 آي‌كي‌دورا زیر نظر مستقیم آرای شیهان رئیس فدراسیون آی کی‌دو در استان گونمای کشور ژاپن که از معدود شاگردان اصلی در قید حیات بنیانگذار آی‌کی‌دو استاد بزرگ موریهه وشیبا و از اعضای اصلی هومبو دوجو می‌باشد ، شروع كرد

ایران آی کی دو آی کی کای آرای دو جو

سنسه صمدي با پشتکار و سابقه ۲۳ سال تمرین آی‌کی‌دو و شرکت در کلاس اساتید مختلف بزرگ این رشته در هومبو دوجو و سایر باشگاه‌های ژاپن دارای دان ۵ آي‌كي‌دومی‌باشند ایشان تنها مربی آی‌کی‌دوی ایرانی دارای مدرک مربیگری بین‌المللی آی‌کی‌دو از ژاپن با اجازه تدریس در تمام کشورهای جهان می‌باشند که به همین منظور سفرهای زیادی را چه به عنوان مدرس آی‌کی‌دو و چه به عنوان اوچی دشی به همراه دوشو موریترو وشیبا (ریاست فدراسیون جهانی آی کی دو) ، آرای شیهان و دیگر اساتید بزرگ این رشته به دور دنیا داشته است